I sikre hænder på privathospitalet

08 august 2017 Astrid Pedersen
I sikre hænder på privathospitalet

Vidste du, at du ikke behøver at være medlem af en privat sygeforsikring (som for eksempel sygeforsikringen Danmark), eller være i besiddelse af en arbejdsgiver betalt sundhedsforsikring, for at være garanteret gratis behandling på et privathospital? Såfremt det offentlige hospital, hvor du er henvist til udredning, behandling eller operation, ikke kan overholde sin tredive dages behandlingsgaranti, har du ret til at vælge at blive henvist til udredning og behandling – og evt. operation – på et af de mange privathospitaler i Danmark.

Og skulle du vælge at springe køen over og selv betale for din behandling – eller lade din sygdoms- eller sundhedsforsikring dække det hele, eller dele heraf – vil du stadig kunne høste store fordele ved at lade dig udrede og behandle i privat regi frem for på et offentligt sygehus. For det første er privathospitaler kendt for at sætte flere ressourcer af til den enkelte patients behandling. Patienten er i centrum, og ved udredning og tilrettelæggelse af behandlingsforløbet tages der udgangspunkt i den enkelte patients individuelle historik og sygdomshistorie. En helhedsvurdering af den enkelte patient lægges til grund for udredning og behandling, og der sammensættes et team af læger og sygeplejersker, som skal bistå patienten i forbindelse med eventuel indlæggelse, operation, genoptræning og opfølgning. Patienter, som har prøvet såvel private som offentlige hospitaler, beretter, at de føler sig i væsentlige mere professionelle hænder i det private, end de nogen sinde har gjort på et offentligt sygehus.

Det at være i sikre hænder betyder rigtig meget, når man er svækket af sygdom, fysisk som mentalt. På aleris.dk kan du læse mere om privathospitalet Aleris-Hamlet, og hvad vi kan tilbyde vores patienter.

Flere Nyheder